Tømrermester Poul Mortensen Velkommen
Velkommen spacer

Ambulant behandling og udredning af problemer i familien
 

Ambulant behandling og udredning henvender sig til familier med:
 • ressourcesvage forældre, hvor børns trivsel og udvikling er truet
 • forstyrrelser i den tidlige mor/barn relation
 • misbrugsproblematikker
 • særlige sociale problemer
 • forældre med svage relationskompetencerbørn med udviklingsforstyrrelser
 • observation af forældre/barn relation
 • beskrivelse af forældrene
 • vurdering af familiens/barnets situation og grad af truethed (f.eks. § 38 undersøgelser)
 • familieterapi
 • pædagogisk og terapeutisk indsats, gennem direkte støtte i
  forskellige hverdagssituationer
 • individuel terapi forløb hvor der er mulighed for
  2 døgns ophold med tæt observation
 • sandlegsterapi

Lene Rønn

Susanne Damm